کلید واژه: "کوه"

  سه شنبه 3 بهمن 1396 18:32, توسط بنت الهدی   , 135 کلمات  
موضوعات: اجتماعی
پدرم به من یاد داد همیشه فقط خودم هستم که میتوانم از حق خود دفاع کنم و اجازه ندهم حقم پایمال شود. اون به من یاد داد، برای انجام کارهام همیشه اولین ساعات شروع کاری و حتی زودتر، در محل حضور داشته باشم. پدرم به من آموخت، هیچگاه هیچ فرمی را حتی اگه با تمام… بیشتر »