« ویترین زندگیمحرم »

سالمندان

سالمندان

  پنجشنبه 27 مهر 1396 16:02, توسط فاطمه صيادي   , 35 کلمات  
موضوعات: اجتماعی
سالمندان

بخش اعظم آنهایی که در خانه سالمندان هستند
فرزندانشان تحصیلکرده و موقعیت
بسیارمناسبی دارند!
پس به جای تمرکز روی تحصیل و درس و مدرسه
وتربیت دکتر و مهندس و مدیر،
اول ازهمه، انسان تربیت کنیم!


فرم در حال بارگذاری ...

 
اربعین